Tietosuoja

Tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on LEMMIKKITARVIKE.FI (ja MILLAN LEMMIKKITARVIKE.FI) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.04.2018. Viimeisin muutos 16.04.2018

1. Rekisterinpitäjä

LEMMIKKITARVIKE.FI tai MILLAN LEMMIKKITARVIKE.FI

y-tunnus: 2326424-4

www.lemmikkitarvike.fi

PL 116, 02101 ESPOO

puhelin 040-1662884

sähköposti info@lemmikkitarvike.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Vastuullinen: info@lemmikkitarvike.fi, 040-1662884

3. Rekisterin nimi

Yrityksen tilaajatiedot (verkkokaupan tilausten käsittely) sekä kanta-asiakasrekisteri.

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön itse järjestelmään tallentamat tiedot.

Rekisterin käyttötarkoitus on Lemmikkitarvike.fi asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä kanta-asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös lähetysten seurantaan ja kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Lemmikkitarvike.fi toiminnan kehittämiseen liittyen ja anonymisoituina tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Lemmikkitarvike.fi omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö ilmoittamalla siitä Lemmikkitarvike.fi asiakaspalveluun, sähköpostitse info@lemmikkitarvike.fi osoitteeseen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokaupassa asioiva henkilö voi rekisteröityä asiakkaaksi niin halutessaan ja tiedot säilytetään järjestelmässä toistaiseksi, asiakkaan mahdollisia tulevia tilauksia varten. Tiedot voidaan poistaa pyynnöstä.

Rekisteröityminen

Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä. Kanta-asiakkaaksi rekisteröityminen on vapaaehtoista.

Yksityisyys ja tietosuoja

 • Lemmikkitarvike.fi asiakastiedot ovat luottamuksellisia.
 • Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.
 • Lemmikkitarvike.fi ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta 
  a) pankkiyhteystietoja
  b) luottokorttitietoja

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

TIETOJEN LUOVUTUS:
Tietoja ei luovuteta Lemmikkitarvike.fi ulkopuolelle, eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. . ”Kanta-asiakkaiden” tietoja voidaan käyttää satunnaisesti yrityksen omaan sähköisen kirjeen toimittamiseen.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


EVÄSTEET
Verkkokauppa käyttää järjestelmässään cookieita eli ns. evästeitä. Evästeiden (cookies) käyttö tulee olla sallittuna internet-selaimesta, että voit ostaa tuotteita verkkokaupasta. Evästeiden avulla varmistamme yksityisyydensuojan ja tietoturvallisen ostotapahtuman. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkokauppaa käytetään. Evästeiden käytön tarkoituksena on myös analysoida ja kehittää palveluamme.